Klockaregården förr

Jag har gjort några försök att hitta foton eller berättelser/texter/fakta om vårt hus. Det är ju trots allt en klockaregård som uppfördes i kyrkans regi. Det borde finnas lite fakta tycker man. Men det har varit lite svårt (och i ärlighetens namn kanske jag inte har ansträngt mig jättemycket....än)
 
I veckan skickade jag i alla fall ett mejl till hembygdsföreningen här i byn och fick detta svar:
 
"Klockaregården byggdes enl uppgift som arrendegård under kyrkan 1898.
Då som lantgård med 12 ha. Därav 8,5 ha. åker och 3,5 ha äng. 
Tillbygd 1930 och ekonomibyggnad 1908.
Arrendatorn Sven Karlsson gift med Sofia Magnusson deras son Sven Johansson
övertog gården tillsammans med hustrun Britta dom fick tre barn Margit, Åke,
och Olle."
 
Med fanns också till min förtjusning två foton:
 Det fanns ingen uppgift om när fotona var tagna men det översta måste ju vara äldre eftersom tillbyggnaden inte är med på det. Detta gav mersmak så när jag hinner ska jag absolut forska vidare...
 

RSS 2.0
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...